Business Online เพื่อการตลาดที่มั่งคง และยาวไกลผ่านระบบออนไลน์

 

Business Online

business online คือการทำธุกิจผ่านระบบออนไลน์ เช่นการทำ seo เพื่อเป็นการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเว็บเสิร์ชเอ็นจินแล้วทำให้ธุรกิจของท่านได้รับความสนใจและได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้คนที่ได้เข้าชมเว็บ ไวต์ จึงทำให้ได้กลุ่มลูกค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ หรือการทำการตลาดผ่านทางเฟสบุ๊คเพราะยุคนี่ระบบ social network จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อาจจะเป็นการสร้างเป็นหน้า fanpage เพื่อให้คนที่สนใจได้ เข้าไปดูและเลือกชมการโฆษณาสินค้าผ่านเฟสบุ๊คได้ด้วย

ข้อดีของการทำ business online สำหรับผู้ประกอบการ

 • การทำ business online จะเป็นการลดต้นทุนการโฆษณาเมื่อเทียบกับการลงสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆ สามารถนำเสนอ โฆษณาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การทำ business online ช่วยลดต้นทุนทางด้านบุคลากร
 • การทำ business online ประหยัดเวลาในการนำเสนอข้อมูลให้กับทางลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ได้ติดตามข่าวสารได้รวดเร็ว ทันใจ
 • โอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีสูง สามารรตรวจสอบจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้
 • การทำ business online เป็นการเพิ่มการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น
 • สามารถขยายขอบเขตการตลาดให้ครบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
 • สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ได้ลูกค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข้อดีของการทำ business online สำหรับลูกค้า

 • ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการ
 • business online ทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ หรือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถโต้ตอบ ปฏิเสธ ตกลงข้อเสนอได้อย่างรวดเร็วทันใจ
 • ทำให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบสินค้าได้ครบถ้วนตามความต้องการ
 • business online ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการเองหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างลูกค้ากับลูกค้าเองได้

ทำไมต้องมี business online

การที่มี business online เพื่อเป็นสื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มผู้ประกอบการเองได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ ของธุรกิจของท่าน สามารถทราบถึงรายละเอียดในเว็บไซต์ของท่านและได้ลูกค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ต้องเสียต้น
ทุนในการจ้างบุคลากรมาเพื่อเป็นการโปรโมท หรือค่าโฆษณาประเภทอื่นๆ เพราะการทำ business online ราคาจะถูกกว่าแต่สามารถเห็นผลได้แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว และสามารถวัดผลการเข้าชมของคนที่มาเข้าชมเว็บ
ไซต์ท่านได้ด้วย รวมทั้ั้งผู้ประกอบการและลูกค้าจะได้สินค้าหรือลูกค้าตรงตามเป้าหมาย

Business online เพื่อโลกออนไลน์

Business online เพื่อเป็นการโปรโมทให้ธุรกิจของท่านก้าวไกลผ่านทางระบบออนไลน์ ผ่าน social network , social media เพื่อการตลาดที่ครอบคลุมไปทั่วโลก และตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ท่านได้วางไว้ เป็นการประ
หยัดเวลา ประหยัดบุคลากร และได้ผลตอบรับสุดคุ้มค่า และทำให้ทั้งผู้ประกอบกับลูกค้าเองได้รับผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย โดยทางด้านของผู้ประกอบการก็ควรใส่ข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ให้ตรงตามที่ได้โฆษณาไว้ด้วย และ
ทางกลุ่มของลูกค้าเองก็ควรเป็นผู้เสพข่าวสารให้มีสติไม่คล้อยตามคำโฆษณาควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่นอนเสียก่อนที่จะทำการใดๆ