Google Remarketing บริการการทำโฆษณาแบบติดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อย้ำเตือนกลุ่มลูกค้าที่สนใจอีกครั้ง

 

Google Remarketing คือ การแสดงโฆษณาแบบติดตาม ที่จะทำให้คนที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ หรือผู้ใช้ที่ได้ออก จากเว็บไซต์โดยไม่ได้ซื้ออะไรเลย Remarketing จะช่วยให้ลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์ของคุณเห็นการแสดงโฆษณา Banner ตามเว็บไซต์พันธมิตรต่างๆของ Google เพื่อย้ำเตือนกลุ่มลูกค้าที่สนใจอีกครั้ง

ทำไมต้องใช้ Remarketing

  • สร้างโฆษณาแบบข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อแสดงผลในเว็บไซต์พันธมิตรของ Google รวมถึง Youtube
  • เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะซื้อมากที่สุดเพราะ Remarketing จะช่วยให้ลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์ของคุณเห็นการแสดงโฆษณา Banner ตามเว็บไซต์พันธมิตรต่างๆของ Google เพื่อย้ำเตือนกลุ่มลูกค้าที่สนใจอีกครั้ง
  • การเข้าถึงโฆษณาเป็นจำนวนมาก จากการติดตามของโฆษณาที่สามารถตั้งค่าจำนวนในการติดตามได้

อัตราค่าบริการ

ค่าดำเนินการ
Pack A
Pack B
Pack C
Pay Per Click
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC
7,997
10,994
16,988
ค่าโฆษณา (ค่าคลิก)
(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)
(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)
(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)
ออกแบบภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง)
1 ภาพ และพร้อมปรับขนาดภาพให้ 8 ขนาด