บริการโฆษณาบน Instagram | Instagram Ads Services เป็นบริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน Instagram โดยนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

ปัจจุบัน Instagram เป็นเครือข่ายสังคมที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก จากที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจในปี 2010 วันนี้ผู้ใช้มากกว่า 77 ล้านคนเป็นชาวสหรัฐฯ โดยเครือข่ายสังคมอันดับ 1 อย่าง Facebook ซื้อกิจการ Instagram ไปในราคา 1,000 ล้านเหรียญเมื่อปี 2012

รูปแบบของโฆษณาบน Instagram ทำได้ 3 รูปแบบดังนี้

Photo Ads

Video Ads

Carousel Ads

เป้าหมายของการทำโฆษณาบน Instagram สามารถกำหนดเป้าหมายได้หลักๆ ดังต่อไปนี้


 • Clicks to Website: Instagram Links
  เพื่อให้เกิดการคลิ๊กไปยังหน้าสินค้าหรือบริการ
  รูปแบบของโฆษณาที่สามารถทำได้ Photo, Video, Carousel

 • App Installs: Instagram Mobile App
  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนลง mobile app
  รูปแบบของโฆษณาที่สามารถทำได้ Photo, Video, Carousel

 • Instagram Video Views
  การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง video
  รูปแบบของโฆษณาที่สามารถทำได้ Video

 • Mass Awareness
  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเห็นบริการหรือสินค้าของเราและรับประกันจำนวนการเห็น
  รูปแบบของโฆษณาที่สามารถทำได้ Photo, Video, Carousel

อัตราค่าบริการ

ค่าดำเนินการ
Pack A
Pack B
Pack C
Pay Per Click
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ค่าดำเนินการ PPC
2,997 บาท (999 บาท/เดือน)
5,994 บาท (999 บาท/เดือน)
11,988 บาท (999 บาท/เดือน)
ค่าโฆษณา (ค่าคลิก)
(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)
(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)
(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)
ออกแบบภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง)
2,500 บาท / 1 ครั้ง / 1 ภาพ