บริการปรับหน้าเว็บให้เป็นไปตามหลัก SEO

บริการปรับหน้าเว็บให้เป็นไปตามหลัก SEO จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณมีอันดับที่ดีขึ้นในหน้าผลการค้นหาของเว็บ Search Engine อย่าง Googleในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งบริการปรับหน้าเว็บให้เป็นไปตามหลักการทำ SEO นั้นทางทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ SEO จะช่วยวิเคราะห์ keywords ที่ควรเลือกใช้ในหน้านั้น ๆ และเสนอวิธีการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ หรือ Landing Page ของคุณให้ถูกต้องตามหลักการทำ SEO (Search Engine Optimization) โดยการปรับแต่งหน้า Landing Page ให้ถูกหลักการทำ SEO นั้นจะส่งผลดีต่อเว็บไซต์ของคุณในระยะยาวด้วย

  บริการปรับหน้าเว็บให้เป็นไปตามหลัก SEO เหมาะสำหรับ

 • เว็บไซต์ใหม่ที่ยังไม่เคยทำ SEO มาก่อน
 • เว็บไซต์ที่เคยทำ SEO แล้วแต่ยังมีอันดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
 • เว็บไซต์ที่ยังปรับแต่งหน้าเว็บไม่ถูกต้องตามการหลักการทำ SEO
 • ผู้ที่ต้องการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ (On-page Optimization) ให้ถูกต้องและเห็นผลภายในระยะเวลารวดเร็ว
 • ต้องการให้หน้าเว็บที่ทำ SEO มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนบริการปรับหน้าเว็บให้เป็นไปตามหลัก SEO

 • วิเคราะห์ Keyword พร้อมทั้งคัดเลือก keyword ที่เหมาะสมในแต่ละหน้าที่ต้องการปรับแต่งโครงสร้าง
 • วิเคราะห์คู่แข่งของ keyword แต่ละคำ พร้อมทั้งประเมินความยากง่ายในการปรับแต่งโครงสร้างหน้าเว็บไซต์
 • วิเคราะห์เว็บไซต์ปัจจุบันดูว่าเป็นอย่างไรบ้างและเสนอวิธีการปรับแต่งโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ให้เป็น
  แบบที่ถูกต้องตามหลักการทำ SEO
 • ให้คำปรึกษาในการคัดเลือก keywords และการปรับแต่งโครงสร้างหน้าเว็บไซต์ในแบบที่ถูกต้อง
 • เสนอวิธีการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลัก SEO ในหน้า Landing Page ที่ต้องการ

Price List / รายละเอียดค่าบริการ