Google Remarketing บริการการทำโฆษณาแบบติดตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อย้ำเตือนกลุ่มลูกค้าที่สนใจอีกครั้ง


Google Remarketing คือ การแสดงโฆษณาแบบติดตาม ที่จะทำให้คนที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ หรือผู้ใช้ที่ได้ออก จากเว็บไซต์โดยไม่ได้ซื้ออะไรเลย Remarketing จะช่วยให้ลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์ของคุณเห็นการแสดงโฆษณา Banner ตามเว็บไซต์พันธมิตรต่างๆของ Google เพื่อย้ำเตือนกลุ่มลูกค้าที่สนใจอีกครั้ง

ทำไมต้องใช้ Remarketing

  • สร้างโฆษณาแบบข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ เพื่อแสดงผลในเว็บไซต์พันธมิตรของ Google รวมถึง Youtube
  • เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะซื้อมากที่สุดเพราะ Remarketing จะช่วยให้ลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์ของคุณเห็นการแสดงโฆษณา
  • Banner ตามเว็บไซต์พันธมิตรต่างๆของ Google เพื่อย้ำเตือนกลุ่มลูกค้าที่สนใจอีกครั้ง
  • การเข้าถึงโฆษณาเป็นจำนวนมาก จากการติดตามของโฆษณาที่สามารถตั้งค่าจำนวนในการติดตามได้

อัตราค่าบริการ

ค่าดำเนินการ

Pack A

3 เดือน

12,500

(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)

1 ภาพ และพร้อมปรับขนาดภาพให้ 8 ขนาด

สั่งซื้อ

Pack B

6 เดือน

20,000

(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)

1 ภาพ และพร้อมปรับขนาดภาพให้ 8 ขนาด

สั่งซื้อ

Pack C

12 เดือน

35,000

(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)

1 ภาพ และพร้อมปรับขนาดภาพให้ 8 ขนาด

สั่งซื้อ

Top