ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของ seo.co.th

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ seo.co.th ("ไซต์") เจ้าของและผู้จัดการเว็บไซต์ของเราคือ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ("บริษัท", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา")

ต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มและลบข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ต้องอ่านข้อกำหนดเป็นระยะ หากมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ถือว่าผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ("คุณ", "ลูกค้า", "ผู้ใช้" หรือ "ผู้ใช้บริการ") เห็นด้วยและยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้บริการอื่นใดของเรา การใช้งานของคุณจะขึ้นอยู่กับการส่งและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการดังกล่าว

เราคือผู้ให้บริการทำการตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ โปรโมทเว็บไซต์ ส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ (SEO)” ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายและข้อตกลงในการให้บริการของ seo.co.th ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกโดย seo.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. ทาง seo.co.th ไม่ให้บริการกับเว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้
  1. ลักษณะเว็บไซต์ที่ไม่ให้บริการ
   • เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
   • เว็บไซต์ลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
   • เว็บไซต์การพนัน
   • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น
   • เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
   • เว็บไซต์ที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
   • เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่บริษัท
   • เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   • เว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่
 2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัท ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา เราจะไม่จัดทำตามคำขอ
 3. บริษัทจะดำเนินการให้บริการภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียด ไม่ครบถ้วน เช่นไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือไม่ระบุข้อมูลตามที่บริษัทร้องขอ หรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน บริษัทจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ
 4. บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ (SEO) เท่านั้น โดยคืนเงินค่าบริการตามเงื่อนไขข้อตกลงตามที่ผู้ใช้บริการได้ลงนามในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ (SEO) (โดยบริษัทยินดีคืนค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้และไม่ได้กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ (SEO)
   เงื่อนไขการคืนค่าบริการ กรณีใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ (SEO)
  • คืนเงินค่าบริการตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ (SEO)
  • ค่าบริการที่บริษัทจะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามที่บริษัทได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะคืนตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ (SEO)
  • ค่าสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินให้แก่บริษัทเป็นเงินสกุลอื่น (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน บริษัทจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)
  • ค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการ (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน บริษัทจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)
  • หลังจากบริษัทได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ บริษัทจะยุติการให้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ (SEO) ทันที และการร้องขอคืนค่าบริการต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ (SEO) เท่านั้น
  • ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 4-8 อาทิตย์ ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชี
 5. บริษัทจะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของบริการ กับทางผู้ใช้บริการโดยจะมีการแจ้งในช่วงเวลา 30 วัน และ 15 วันก่อนที่หมดอายุ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการ เมื่อบริการหมดอายุบริษัทจำเป็นต้องยุติการให้บริการทันที
 6. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองทิ้งหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากบริษัทหรือผู้ใช้บริการเอง
 7. หากบริษัทได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 8. บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัตรเครดิต ปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับ อนุญาตจาก เจ้าของบัตรในการซื้อบริการ ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพราะ บริษัทให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มี ข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านใดพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป
 9. ข้อมูล เนื้อหา คำโฆษณา ข้อความ และการออกแบบเว็บไซต์ต่างๆที่ บริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
 10. บริษัทจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมล์ที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมล์เดิมแจ้งได้ บริษัทอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว บริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม
 11. บริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script หรือ ทำเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการ ดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม/ การใช้งานของ Script การทำเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ตอบคำถามนั้นโดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการไปศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งทางบริษัทจะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ผู้ใช้บริการได้ซื้อกับทางบริษัทเท่านั้น
 12. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับบริษัท ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางบริษัท จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเองโดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
 13. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
Top