บริการโฆษณาบน Instagram | Instagram Ads Services เป็นบริการบริหารจัดการโฆษณาผ่าน Instagram โดยนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ

ปัจจุบัน Instagram เป็นเครือข่ายสังคมที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก จากที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจในปี 2010 วันนี้ผู้ใช้มากกว่า 77 ล้านคนเป็นชาวสหรัฐฯ โดยเครือข่ายสังคมอันดับ 1 อย่าง Facebook ซื้อกิจการ Instagram ไปในราคา 1,000 ล้านเหรียญเมื่อปี 2012

รูปแบบของโฆษณาบน Instagram ทำได้ 3 รูปแบบดังนี้

เป้าหมายของการทำโฆษณาบน Instagram สามารถกำหนดเป้าหมายได้หลักๆ ดังต่อไปนี้

Clicks to Website: Instagram Links

เพื่อให้เกิดการคลิ๊กไปยังหน้าสินค้าหรือบริการ รูปแบบของโฆษณาที่สามารถทำได้ Photo, Video, Carousel

App Installs: Instagram Mobile App

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนลง mobile app รูปแบบของโฆษณาที่สามารถทำได้ Photo, Video, Carousel

Instagram Video Views

การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง video รูปแบบของโฆษณาที่สามารถทำได้ Video

Mass Awareness

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเห็นบริการหรือสินค้าของเราและรับประกันจำนวนการเห็น รูปแบบของโฆษณาที่สามารถทำได้ Photo, Video, Carousel

อัตราค่าบริการ

ค่าดำเนินการ

Pack A

3 เดือน

2,997 บาท (999 บาท/เดือน)

(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)

2,500 บาท / 1 ครั้ง / 1 ภาพ

Pack B

6 เดือน

5,994 บาท (999 บาท/เดือน)

(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)

2,500 บาท / 1 ครั้ง / 1 ภาพ

Pack C

12 เดือน

11,988 บาท (999 บาท/เดือน)

(ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า)

2,500 บาท / 1 ครั้ง / 1 ภาพ

Top