ทางธนาคารหรือ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

ธนาคาร

ธนาคาร

สาขาลาดพร้าว 101

เลขที่บัญชี

233-2-00004-5

*** บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่กล่าวข้างต้น ***

Top